Kontakt

Beiersdorf Slovakia, s.r.o.
Einpark Office
Einsteinova 33/3998
851 01 Bratislava
IČO: 31 380 824

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddieli Sro, vložke č. 7685/B

Telefón: +421 257 101 611
Fax: + 421 252 492 847

Kontakt