Kľúčové hodnoty

Nasledujúce štyri Kľúčové hodnoty utvárajú našu firemnú kultúru od samého začiatku a hrajú významnú rolu i v súčasnosti. Slúžia ako maják, vďaka ktorému všetci zamestnanci spoločnosti Beiersdorf uznávajú rovnaké hodnoty a "hovoria jedným jazykom". Navyše slúžia ako vodidlo pre naše každodenné správanie a konanie a tiež ako štandard, s ktorým sa sami môžeme porovnávať.  

 

  • Starostlivosť – správame sa zodpovedne voči našim kolegom, zákazníkom, značkám, našej spoločnosti a nášmu životnému prostrediu. 
  • Jednoduchosť – usilujeme sa o zrozumiteľnosť a jednotnosť, rozhodujeme sa rýchlo a účelne a zameriavame sa na to, čo je podstatné. 
  • Odvaha – určujeme si odvážne ciele, preberáme iniciatívu, učíme sa zo svojich chýb a vidíme zmenu ako príležitosť. 
  • Dôvera – hovoríme, čo si myslíme, plníme sľuby a správame sa k ostatným s úctou.