Naša dlhodobá stratégia: C.A.R.E.+

Beiersdorf je výnimočná spoločnosť, a to v mnohých ohľadoch. Veď už takmer 140 rokov pomáhame ľuďom z celého sveta, aby sa cítili dobre vo svojom tele. Všetko, čo robíme, sa točí okolo Starostlivosti (CARE). Práve dôraz na starostlivosť nám pomáha dosahovať úspechy a rozhodne konať v okamihoch, keď je to potrebné. Máme dlhodobú stratégiu C.A.R.E.+, ktorá predstavuje a popisuje naše záväzky, 5 strategických priorít, ale i našu ctižiadostivosť vytvárať dlhodobé hodnoty pre jednotlivcov i pre celú spoločnosť. Vďaka stratégii C.A.R.E.+ nikdy neustrnieme.

Pod skratkou C.A.R.E.+ sa v angličtine ukrývajú výrazy Courage, Aspiration, Responsibility, Empathy (teda Odvaha, Ambícia, Zodpovednosť, Empatia).
Na tieto 4 atribúty sa spoliehame, myslíme na ne pri našej práci a využívame ich ako naše konkurenčné výhody.